Yüksek Lisans Öğrencimiz'den Yayın Onur Belgesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Esin YİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Nihan BERBERLER danışmanlığında yaptığı tezinden üretilen ve SCI-Expanded kapsamında taranan “International Journal of Foundations of Computer Science” adlı dergide yayımlanan “A Note on the Link Residual Closeness of Graphs Under Join Operation” başlıklı özgün araştırma makalesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Yayın Onur Belgesi” almaya bölümünde ilk olarak hak kazanmıştır.