Esin Yiğit'in Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans öğrencimiz Esin YİĞİT, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Nihan BERBERLER danışmanlığında yaptığı “Ağlarda Zedelenebilirliğin Ayrıt Artık Yakınlık ile Ölçümü” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamıştır.