Zülküf Tekin ERTEN'ın Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans öğrencimiz Zülküf Tekin ERTEN, Dr. Öğr. Üyesi Resmiye NASİBOĞLU danışmanlığında yaptığı “Seviyelere Dayalı Ağırlıklı Ortalama Temelli Bulanık Çıkarsama Yöntemiyle Kablosuz Sensör Ağlarında Küme Başı Belirleme Ve Uygulaması” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamıştır.