Çağla Efsun COŞKUN'un Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans öğrencimiz Çağla Efsun COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Resmiye NASİBOĞLU danışmanlığında yaptığı “Bulanık Atama Probleminde OWA Yığışım Operatörünün Kullanımı ve Uygulaması” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamıştır.