Hakkımızda

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Bilgisayar Bilimleri Bölümü, öğretim faaliyetine 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır. Deneyimli akademik kadrosu tarafından tasarlanan zengin öğretim planıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve çalışma hayatına hazır bilgisayar bilimi uzmanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Vizyonumuz; Üst düzey eğitimi, özgün araştırmaları, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir bölüm olmaktır. Eğitim kültüründe başarı ve profesyonellik hedefleri ön planda yer almaktadır.

Misyonumuz; Üniversite ve Fakültemiz amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve danışmanlık etkinlikleri vererek, tasarlayacağı projelerle toplumunun gelişimine katkı sağlamaktır. Öğrenci kalitesini artırmak, sürekli bilim dünyasındaki gelişmelere yönelik araştırmalar yapmak, ders programlarını yenilemek temel hedeflerimiz arasındadır.

Bölüm mezunlarının eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle, çeşitli sektörlerdeki kuruluşların bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, araştırma-geliştirme, mühendislik, sistem ve süreç analizi alanlarında başarıyla çalışabilmelerinin yanı sıra; çeşitli akademik kurumlarda bilimsel araştırmalar yapabilecek ve mesleki gelişimlerine bağımsız çalışmalarla devam edebilecek akademisyenlik donanımına; değişen toplum ihtiyaçlarına cevap veren öncü ve yenilikçi şirketleri kurabilecek altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.

İlk olarak 2012 ÖSYS'de MF-1 puanıyla ve 47 öğrencilik kontenjanının tümünü doldurarak eğitim öğretim faaliyetine başlayan bölüm, sonraki senelerde (2013-2014-2015-2016) de tüm kontenjanını doldurmuş; 2017 yılı itibariyle bölüm kontenjanı aynı puan türünde (MF-1) 57 öğrenciye yükseltilmiştir.

Bölümde halihazırda, 23'ü İngilizce hazırlık okuluna devam etmekte olan toplam 195 öğrenci kayıtlı olarak lisans öğrenimlerine devam etmektedir. Ayrıca bölümün 2016 ve 2017 yıllarında verdiği mezun sayıları sırasıyla 13 ve 17, toplamda 30 öğrenci olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilk olarak 2014-2015 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamış olan Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı, ilk mezunlarını 2017 yılında vermiş ve mevcut durumda kayıtlı 37 lisansüstü öğrencisi ile çalışmalarına devam etmektedir.