Lisansüstü Öğrencileri

Sezin TUNABOYLU

Araştırma Alanları: Bioinformatics, Genetic Algorithms, Fuzzy Logic


Suzan KANTARCI

Araştırma Alanları: Fuzzy Logic, Computing with Words, Multicriteria Decision Making, Data Mining


Yusuf YENİYAYLA

Araştırma Alanları:


Ayşe ARI

Araştırma Alanları:


Burak OKUR

Araştırma Alanları:


Çağla Efsun COŞKUN

Araştırma Alanları:


Ergün Alperay TARIM

Araştırma Alanları:


Mehmet GENCER

Araştırma Alanları: