Projeler

İZKA-DEÜ Dokuzgen Bilişim Platformu

Esas iş paketi olan "Ulaşım ve Yüksek Başarımlı Hesaplamalar" paketini Prof. Dr. Efendi NASİBOĞLU’nun başkanlığında Bölüm elemanlarımızın (Dr. Ahmet Can DİKER) yürüttüğü, 992.835 TL toplam bütçesi olan İZKA-DEÜ Dokuzgen Bilişim Platformu adlı proje bu günlerde uygulamaya kondu. Üniversitenin çeşitli yerleşkelerinde ve binalarında yerleştirilen 80 adet interaktif bilgi kiosklarında Üniversitenin çeşitli birimlerine optimal ulaşım haritaları, uygulamalı oyunlar vs. gibi ilgi çekici uygulamalar kullanılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Global Deprem Kestirim Sistemi

Bir süredir, Global Deprem Kestirim Sistemi oluşturulabilmesi konusunda ABD merkezli CeoCosmo Bilimsel Araştırma Merkezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında işbirliği görüşmeleri yapılmaktadır. DEÜ çalışma grubunun lideri, Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu öncülüğünde 8 – 10 Eylül 2015 tarihlerinde bu toplantılardan bir yenisi daha gerçekleşti. Yurtdışından GeoCosmo International SPC Başkanı Professor Friedemann Freund, Başkan Yardımcıları Ronald Karel, Suha Ülgen, Yunanistan Milli Gözlem Evi Jeodinamik Enstitüsü yöneticisi Profesör Gerassimos Papadopoulos toplantılara katıldılar. Toplantılar bilimsel çalıştay havasında gerçekleşti, yurtdışı katılımcıların yanı sıra, deprem ve deniz bilimleri konularında (Doç. Dr. Orhan Polat, Prof.Dr. Şükrü Beşiktepe), bilgisayar bilimleri konularında (Dr. Alper Vahaplar) ve diğer uzman araştırmacılar tarafından bilimsel sunumlar ve tartışmalar yapıldı. Görüşmeler sonucunda, “Batı Türkiye ve Yunan Adaları’nı kapsayan global ölçüm istasyonlarının kurulması ve ortak araştırmaların yapılabilmesi” konusunda fikir birliğine varılarak GeoCosmo Başkanı Professor Friedemann Freund ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Murat Özgören tarafından Niyet Mektubu imzalandı.


Toplu Ulaşımda Hat/Durak Yoğunluğuna Dayalı Rota Arama Motorunun Geliştirilmesi

Tübitak 1001 desteğiyle Prof. Dr. Efendi Nasiboğlu'nun yürütücüsü olduğu "Toplu Ulaşımda Hat/Durak Yoğunluğuna Dayalı Rota Arama Motorunun Geliştirilmesi" projesi kapsamında İzmir ilinde bir noktadan bir diğerine toplu ulaşım araçları kullanılarak akıllı rota önerileri sunan bir sistem geliştirilmektedir.

Şehirlerdeki gün geçtikçe artan trafik problemi, bundan kaynaklanan hava kirliliği ve çevre kirliliği problemleri gibi önemli sorunlara çözüm yollarının belki de en etkilisi, toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesidir. Bunu sağlamak amacıyla, insanların bilinçlendirilmesinin yanı sıra, toplu taşımada hizmet kalitesinin artırılması gerekmektedir. Bunun etkenlerinden biri de yolculara konfor sağlayan bilgilendirme sistemleri ve uygulamalarının oluşturulmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

  • Şehir haritasında seçilmiş bir noktadan diğer bir noktaya toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmek istendiğinde optimal rotalar hesaplayabilen ve ayrıca, hat/durak yoğunluklarını da dikkate alabilen matematiksel modeller oluşturulmuştur;
  • Matematik modellerin çözüm algoritmaları geliştirilmiş ve buna dayanan rota arama motoru geliştirilmiştir;
  • Proje çalışmaları sonucu geliştirilen rota arama motorunun prototip web ve mobil yazılımları hazırlanmıştır.


Giysilerin İnternet Üzerinden Pazarlamasındaki Beden Sorununa Esnek Hesaplama Teknikleri ile Yaklaşım

Günümüzde internet üzerinden alışveriş, kolaylığı, ürün çeşitliliği, karşılaştırma imkânı ve uygun fiyatlı ürünlere erişebilme özellikleri sebebiyle oldukça yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte özellikle tekstil kategorisindeki bazı ürünlerin kullanıcıya uygunluğu konusunda problemler yaşanmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan bu proje çalışmasında, kullanıcının bedenine en uygun olan giysi seçimi ve müşteriye ve almak istediği ürüne benzerleri arasında mevcut görselleri bularak kullanıcıya sunabilmesi için bulanık mantık temelli yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca, belli miktarda kullanıcı profilleri oluşturulmuş, verileri toplanmış ve sisteme girilmiştir. Uygulama ürünü olarak belirli erkek gömlek markalarının ürünleri ele alınmış ve bu gömleklerin farklı kullanıcıların ölçümleri kullanılarak en uygun beden sınıfına atanması problemine bulanık mantık temelli çözümler geliştirilmiştir. Deneme amaçlı bir prototip web sitesi geliştirilmiştir.


Sıralı Ağırlıklı Ortalama (OWA) Temelli Karar Stratejilerinin Hesaplanması için Öz Öğrenimli Algoritmaların Geliştirilmesi ve Uygulamaları

İlk defa Yager tarafından önerilen Sıralı Ağırlıklı Ortalama (OWA - Ordered Weighted Averaging) yığışım operatörü, karar verme problemlerinde karar vericinin stratejisini yansıtabilen önemli bir araçtır. Bu operatörde pozisyon ağırlıkları belirlenerek, herhangi karar vericinin iyimserlik/kötümserlik yapısına en yakın sonuçlar üretilebilir. Bu projede, karar vericinin önceki kararlarını gözlemleyerek, onun karar verme yapısını en iyi şekilde yansıtan OWA ağırlıklarının dağılım fonksiyonu ve optimal parametre değerlerinin hesaplanması ve bu OWA ağırlıklarının dağılım fonksiyonunun oluşturulması için yeni bir öz öğrenimli algoritmanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.