Aday Öğrenciler İçin

Bilgisayar Biliminin (Computer Science) çalışma odağını, elektronik bilgi ve verinin bilgisayarlarda depolanması, işlenmesi, dönüştürülmesi, farklı elektronik ortamlarda gösterimi, iletimi ve bütün bu veriye erişimi sağlayan hesaplama süreçleri oluşturmaktadır. Bu hesaplamalar için geliştirilen algoritma ve çözüm yöntemlerinin yazılım ifadeleri ve yapıları yoluyla verimli şekilde uygulanabilirliğini, otomatizasyonunu ve bilgisayarların hesaplama sınırlarını inceleyen ve bütün bunları teorik (kuramsal) ve pratik yaklaşımlarla ele alan disiplin, Bilgisayar Bilimidir.

Bilimin teorik ayağını Hesaplama Kuramı, Algoritmalar ve Veri Yapıları, Bilişim ve Kodlama Kuramı, Programlama Dilleri gibi çalışma alanları oluştururken, uygulamalı tarafında Yapay Zeka, Bilgisayar Mimarisi ve Mühendisliği, Bilgisayar Grafikleri, Bilimsel Hesaplama, Bilgisayar Ağları, Paralel ve Dağıtık Sistemler, Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi ve Yazılım Mühendisliği gibi alanlar bulunmaktadır.

Yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha yaygın şekilde ele alınan doğal dil işleme, veri madenciliği, optimizasyon, modelleme ve simülasyon, büyük veri analizi, akıllı karar destek sistemleri ve biyoenformatik, Bilgisayar Biliminin diğer önemli çalışma konularını oluşturmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Bölümümüz, bilgisayar biliminin hem teorik hem de pratik belirli çalışma alanlarına yönelik eğitim vermek hedefiyle kurulduğu için Bilgisayar Bilimleri adıyla yola çıkmıştır. Türkiye’deki üniversitelerde Fen Fakültesi altında kurulu ilk Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Lisans Programı, donanım ağırlıklı müfredata sahip klasik bilgisayar mühendisliği eğitiminden farklı olarak, yazılım ve uygulama ağırlıklı 4 yıllık bir eğitim programıyla, kamu ve özel sektörün artan uzman ihtiyacına cevap vermektedir. Bu doğrultuda ABD, Kanada ve Avrupa’daki birçok Computer Science bölümünde olduğu gibi, öğrencilerimizin ilk sınıflarda Matematik, İstatistik ve Yazılım Mühendisliği gibi disiplinlerde edindiği temel üzerine, 3. ve 4. sınıflarda başta Bilişim Sistemleri, Yazılım Geliştirme, İstatistiksel Analiz, Esnek Hesaplamalar, Veri Madenciliği, Bulanık Mantık, Yapay Zeka, Veri Bilimi, Zeki Sistemler ve Yöneylem Araştırması gibi öncelikli alan ve konularda kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olacakları bir eğitim programı tasarlanmıştır.

Öğrenciler ders programları dışında, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi çatısı altında kurdukları Bilgisayar Bilimleri Öğrenci Topluluğu bünyesinde Oyun ve Modelleme, Robotik ve Gömülü Sistemler, Programlama Yarışma Ekipleri, Web ve Mobil Uygulama Teknolojileri gibi konularda bağımsız veya rehber öğretim üyeleriyle eşgüdümlü olarak çeşitli çalışmalar yürütmektedirler.

Neden Bilgisayar Bilimleri?

Bilgisayar Bilimlerinin çalışma sahası Yazılım, Bilgisayar ve diğer benzer mühendisliklerden farklı olarak şu üç temel kategoriyle tanımlanabilir:
  • Karmaşık problemlerin ve zor işlerin çözümünde etkin ve etkili hesaplama yöntemleri bulur ve geliştirir.
  • Günümüz problemlerine en uygun algoritma ve yazılımları tasarlar ve uyarlar.
  • Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımında yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir.
Aşağıda verilen şekil, Bilgisayar Bilimlerinin ilişkili olduğu mühendislikler yanında hangi sistemler bağlamında konumlandığını göstermektedir. Özetlemek gerekirse, bilgisayar bilimleri mezunu elektronik ve bilgisayar mühendislerine göre daha çok yazılım sistemleri ağırlıklı çalışırken, donanım konularına yazılım mühendislerinden daha fazla odaklanır.

Ayrıca ABD Eğitim Bakanlığı Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezinin 2015 yılı verilerine göre, Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans programlarından mezun öğrenci sayısı 6.000 üzerinde gerçekleşmişken, aynı dönemde sadece 2.000’in altında öğrenciye Bilgisayar Mühendisliği master derecesi verilmiştir.

Bilgisayar Bilimleri ve diğer Bilişim Alanlarının Detaylı Karşılaştırması

Referanslar:
Association for Computing Machinery (ACM)
Computer Science @ Wikipedia
The State University of New York at Buffalo
ABD Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi

Sık Sorulan Sorular