Akademik

Prof. Dr. Murat Erşen BERBERLER
Bölüm Başkanı
Telefon: +90 232 3019514
Oda No: 111
Araştırma Alanları: Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Çizge Kuramı
E-postaKişisel Sayfa
Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ
Telefon: +90 232 3019512
Oda No: 110
Araştırma Alanları: Biyoenformatik, Çok Değişkenli İstatistiksel Veri Analizi
E-postaKişisel Sayfa
Prof. Dr. Efendi NASİBOĞLU
Telefon: +90 232 3019511
Oda No: 109
Araştırma Alanları: Design and Analysis of Algorithms, Data Mining, Fuzzy Logic, Bioinformatics, Decision Making, Soft Computing
E-postaKişisel Sayfa
Prof. Dr. Emel KURUOĞLU KANDEMİR
Telefon: +90 232 3019510
Oda No: 108
Araştırma Alanları: Çok Kriterli Karar Verme, Veri Analizi, Karar Destek Sistemleri, Bulanık Modelleme, Hesaplamalı İstatistik
E-postaKişisel Sayfa
Doç. Dr. Fidan NURİYEVA
Telefon: +90 232 3019504
Oda No: 102
Araştırma Alanları: Algoritmalar Teorisi, Kombinatoryal Optimizasyon, Ayrık Matematik, Matematiksel Modelleme
E-postaKişisel Sayfa
Doç. Dr. Resmiye NASİBOĞLU
Telefon: +90 232 3019505
Oda No: 103
Araştırma Alanları: Bulanık mantık, Karar verme modelleri, Bidon-Paketleme problemleri,Toparlama(Agregasyon) problemleri
E-postaKişisel Sayfa
Doç. Dr. Zeynep Nihan BERBERLER
Telefon: +90 232 3019514
Oda No: 111
Araştırma Alanları: Çizge Kuramı, Optimizasyon
E-postaKişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Övgü KINAY
Telefon: +90 232 3019503
Oda No: 101
Araştırma Alanları: Bulanık Mantık, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Optimizasyon
E-postaKişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Barış Tekin TEZEL
Telefon: +90 232 3019515
Oda No: 112
Araştırma Alanları: Metasezgisel Algoritmalar, Esnek Hesaplama, Alana Özgü Modelleme Dilleri, Çok Etmenli Sistemleri, Yazılım Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Can ATILGAN
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Telefon: +90 232 3019509
Oda No: 107
Araştırma Alanları: Yüksek başarımlı hesaplama, Dağıtık algoritmalar, Büyük veri analizi, Optimizasyon, Hesaplamalı turnuva tasarımı
E-PostaKişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ALKIM
Telefon: +90 232 3019540
Oda No: 224
Araştırma Alanları: Kafes tabanlı kriptografi, Kriptografi mühendisliği, Bilgisayar Aritmetiği
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Filiz BALBAL
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Telefon: +90 232 3019506
Oda No: 104
Araştırma Alanları: Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Büyük Veri, Mobil Programlama, Bulanık Mantık
Araş. Gör. Onur Mert ÇELDİR
Telefon: +90 232 3019507
Oda No: 105
Araştırma Alanları: Nesnelerin İnterneti, Doğal Dil İşleme, Bilişsel Bilim
Araş. Gör. Süheyla UYGUR
Telefon: +90 232 3019507
Oda No: 105
Araştırma Alanları: Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka