Ders Kataloğu

Dönem başına 30 AKTS kredi yüküyle tasarlanmış program, 1 bitirme projesi ve 1 yaz stajı dahil toplamda 34 zorunlu dersi ve 12 adeti bölüm, 3 adeti fakülte tarafından verilen 15 seçmeli dersi içermektedir. Toplam ders kredi yükünün (240 AKTS), %28’i (66 AKTS) seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzu 16’sı güz, 16’sıysa bahar dönemlerinde sunulan toplam 32 dersten oluşmaktadır ve mevcut fakülte seçmeli dersi sayısı 38’dir.

Lisans öğretim planını görmek için tıklayınız.

Dönem başına 30 AKTS kredi yüküyle iki yıllık (4 dönem) olarak tasarlanmış program, üniversite kredisiz ama toplamda 66 AKTS kredilik Yüksek Lisans Tezi, Uzmanlık Alanı Dersi ve Yüksek Lisans Semineri zorunlu derslerini, öğrenci danışmanın onayıyla alınacak zorunlu bir Matematik dersini ve minimum 6 yüksek lisans seçmeli dersini içermektedir. Alınması gereken minimum üniversite kredisi 21 ve minimum ders sayısı 7 olup, alınması gereken 21 kredinin % 30’unun (en az 7 kredi) İngilizce verilen derslerden alınması gerekir. Yüksek lisans programının mevcut seçmeli ders havuzunda, 30 adet Bilgisayar Bilimleri, 2 adet İstatistik ve 1 adet Elektrik ve Elektronik Mühendisliği anabilim dallarından olmak üzere toplam 33 farklı ders seçeneği (17’si Güz, 16’sı Bahar dönemi için) bulunmaktadır.