Yandal Programı

 

Yandal Programı için alınması gereken dersler
Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi
1. Sınıf BİL1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş-1 2+2=3
BİL1012 Bilgisayar Bilimlerine Giriş-2 2+2=3
2. Sınıf BİL2011 Algoritmalar ve Veri Yapıları* 2+2=3
BİL2015 Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım 2+2=3
BİL2004 Veritabanı Yönetimi 2+2=3
BİL2012 Nesneye Yönelik Programlama 2+2=3
3. Sınıf BİL3009 Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler 3+0=3
BİL3012 Bilgisayar Ağları 3+0=3
BİL3006 Kombinatoryal Optimizasyon 4+0=4
BİL3015 Algoritmaların Tasarımı ve Analizi** 2+2=3
4. Sınıf   VII. yarıyıldan bir ders*** 3+0=3
  VIII. yarıyıldan bir ders*** 3+0=3

*BİL2011 Algoritmalar ve Veri Yapıları dersini almak için BİL1012 Bilgisayar Bilimlerine
Giriş II dersini başarmak gerekmektedir.

**BİL3015 Algoritmaların Tasarımı ve Analizi dersini almak için BİL2011 Algoritmalar ve
Veri Yapıları dersini başarmak gerekmektedir

***Seçilen VII ve VIII yarıyıl dersleri Yandal program koordinatörü tarafından onaylanacaktır

1. Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile aynı puan türünden öğrenci alan bölüm öğrencileri başvurabilir.
2. Öğrencinin Anadal programından aldığı ve en az BB notu ile başardığı dersler için muaf tutulma isteği Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından karara bağlanır.

Yandal Koordinatörü
Yandal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Barış Tekin TEZEL