Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde 14 Eylül 2009 tarihinde kurulmuş olan ülkemizin ilk Bilgisayar Bilimleri Bölümü, lisans programı ilk öğrencilerini 2012-2013 öğretim yılında almaya başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir ve örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Aday öğrenciler, ÖSYM’nin her yıl gerçekleştirdiği YKS sınavı kapsamında SAY puan türünde ulaştıkları başarı derecelerine göre kabul edilmektedir.

Vizyonumuz; Üst düzey eğitimi, özgün araştırmaları, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir bölüm olmaktır. Eğitim kültüründe başarı ve profesyonellik hedefleri ön planda yer almaktadır.

Misyonumuz; Üniversite ve Fakültemiz amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve danışmanlık etkinlikleri vererek, tasarlayacağı projelerle toplumunun gelişimine katkı sağlamaktır. Öğrenci kalitesini artırmak, sürekli bilim dünyasındaki gelişmelere yönelik araştırmalar yapmak, ders programlarını yenilemek temel hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüz öğretim amaçları;

 • Bilgisayar Bilimleri alanının gerektirdiği bilgi, yöntem ve becerilere sahip olmak, analitik
  düşünebilmek, sahip olduğu teorik ve pratik bilgi ve etik değerler ile araştırma-geliştirme
  yapabilmek,
 • Bilgisayar Bilimleri alanındaki yenilikleri takip edebilmek ve yaşam boyu öğrenmenin
  bilincine sahip olmak,
 • Bilgisayar Bilimleri alanındaki bilgilerini farklı disiplinlere uygulayabilmek için gereken alt
  yapıya sahip olmak ve ekip çalışmalarında görev alabilmek,
 • Sorumluluk ve görev bilinci gelişmiş, sahip olduğu bilgi, beceri, temel değerler ve mesleki
  donanımlar ile görev aldığı kurumlara ve ülkesine katkı sağlayabilmek,

olarak ortaya koyulmuştur.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü, ulusal ve uluslararası çapta deneyimli akademik kadrosu tarafından tasarlanan öğretim planıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve çalışma hayatına hazır profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mezunlarının eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle, şirketlerin bilgi teknolojileri, araştırma-geliştirme, mühendislik, veri ve sistem analizi alanlarında başarıyla çalışabilmelerinin yanı sıra; çeşitli akademik kurumlarda bilimsel araştırmalar yapabilecek ve mesleki gelişimlerine bağımsız çalışmalarla devam edebilecek akademisyenlik donanımına; değişen toplum ihtiyaçlarına cevap veren öncü ve yenilikçi şirketleri kurabilecek altyapıya sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler istedikleri takdirde fakültemizin diğer SAY puanıyla öğrenci alan İstatistik ve Matematik bölümlerinde Yandal Programına başvurabilirler. Yandal programını başarıyla tamamlayanlara seçtikleri dala ait sertifika verilmektedir. Ayrıca uluslararası ve ülke çapında saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen bölüm, kazanılan bilgi ve deneyimlerin arttırılması doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak ERASMUS ve FARABİ Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programları kapsamında aktif çalışmalarda bulunmaktadır.

Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Eğitim Koordinatörleri
Erasmus Programı Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Barış Tekin TEZEL
Farabi Programı Koordinatörü: Prof. Dr. Emel KURUOĞLU KANDEMİR
Mevlana Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Resmiye NASİBOĞLU
Yandal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Barış Tekin TEZEL

Staj Koordinatörleri:

Prof. Dr. Murat Erşen BERBERLER

Doç. Dr. Zeynep Nihan BERBERLER

Dr. Öğr. Üyesi Can ATILGAN

İletişim: staj.bilgisayarbilimleri@deu.edu.tr