Lisans Eğitimi

2012-2013 Öğretim Yılı Güz döneminde lisans eğitimine başlayan Bilgisayar Bilimleri Bölümünde eğitim dili %100 oranında Türkçedir ve sadece örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 

Mezunlarımızın Uluslararası Diploma Eki Etiketi almasını sağlayacak ve Bologna süreciyle uyumlu şekilde ve ulusal / uluslararası çapta deneyim sahibi akademik kadrosu tarafından tasarlanan lisans programımız, dört yıllık (8 dönem) bir süreçte alınması gereken dersler 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisinden oluşmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Lisans Programı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve çalışma hayatına hazır profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin başta Bilişim Sistemleri, Yazılım Geliştirme, İstatistiksel Analiz, Esnek Hesaplamalar, Veri Madenciliği, Bulanık Mantık, Yapay Zeka, Yönetsel Bilişim Sistemleri, Veri Bilimi, Zeki Sistemler ve Yöneylem Araştırması gibi öncelikli alan ve konular yanında, Matematik, İstatistik, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği gibi disiplinlerde kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olacakları bir yapıdadır.

Dönem başına 30 AKTS kredi yüküyle tasarlanmış program, bir bitirme projesi ve bir yaz stajı dahil zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bilgisayar Bilimleri lisans derecesi, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 32 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisi şartını sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Temel Program Kazanımları

 1. Bilgisayar Bilimleri konularında temel kavram, terminoloji ve teknik bilgilere sahip olma, temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkında bilgilere sahip olma.
 2. Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilme, matematik modeller oluşturabilme ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilme, sorunları tanımlayarak algoritmik çözüm üretebilme ve programlama dilleri vasıtasıyla gerçekleştirebilme.
 3. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
 4. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme becerisi.
 5. Güncel literatürü takip etme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 7. Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme,
 8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama,
 9. İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme,
 10. Bilgisayar Bilimleri alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyon sağlayabilme.
 11. Kuramsal ve teknik bilgileri bilgisayar bilimleri alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilme.
 12. Verilerin işlenmesi, saklanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma,
 13. Algoritmik çözüm yöntemlerine ve programlama dillerine hakim olma.

Programdan mezun olan öğrencilerin, özel şirketler veya kamu kurumlarının başta Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Bilgi İşlem, Veri Analizi, Proje Geliştirme ve Araştırma Geliştirme gibi bölümlerinde aranan teknik personel olarak istihdam edilebilmeleri yanında, ilgi alanları doğrultusunda akademik kurumlarda bilimsel araştırmalar yapabilecek, gelişen teknolojilere paralel olarak değişen toplum ihtiyaçlarına cevap veren öncü şirketleri kurabilecek bilgi ve beceri altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.