Lisansüstü Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Programı, eğitim faaliyetlerine ilk olarak 2014-2015 Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci kabul ederek başlamıştır. İlk yüksek lisans mezunlarını 2017 yılında veren (2 mezun öğrenci) programda, halihazırda kayıtlı öğrencilerimiz ders ve tez çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans programına kabul için, enstitü tarafından ilgili döneme ait yüksek lisans başvuruları ilanında belirtilmiş bölümlere ait Lisans Derecesi diploması sahibi olmak, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda (Sayısal puanı) en az 55 ve Enstitü giriş sınavından en az 65 puan almış olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca yabancı dil bilgisi şartı olarak, YDS, ÜDS ve KPDS İngilizce dil sınavlarından en az 60, TOEFL vb. gibi enstitü tarafından onaylı sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan almış olmak gerekmektedir.

Dönem başına 30 AKTS kredi yüküyle iki yıllık (4 dönem) olarak tasarlanmış program, üniversite kredisiz ama toplamda 63 AKTS kredilik Yüksek Lisans Tezi ve Yüksek Lisans Semineri zorunlu derslerini, 3 AKTS kredili zorunlu Uzmanlık Alanı dersini, öğrenci danışmanının onayıyla alınacak zorunlu bir Matematik dersini ve minimum 6 yüksek lisans seçmeli dersini içermektedir. Alınması gereken minimum üniversite kredisi 21 ve minimum ders sayısı 7 olup, alınması gereken 21 kredinin % 30’unun (en az 7 kredi) İngilizce verilen derslerden alınması gerekir. Yüksek lisans programının mevcut seçmeli ders havuzunda, 30 adet Bilgisayar Bilimleri, 2 adet İstatistik ve 1 adet Elektrik ve Elektronik Mühendisliği anabilim dallarından olmak üzere toplam 33 farklı ders seçeneği (17’si Güz, 16’sı Bahar dönemi için) bulunmaktadır.

Programın kapsamı; bilgisayar matematiği, büyük ölçekli veri analizi ve zeki karar sistemleri ağırlıklıdır. Esnek hesaplamalar, veri madenciliği, yapay zeka, bulanık mantık, yönetim destek sistemleri, biyoenformatik vb. başlıkları altında bilimsel araştırma-geliştirme yapabilecek ve bunları uygulamada kullanabilecek uzmanlar yetiştirmek programın başlıca amacıdır.

Bu amaç doğrultusunda, her biri 40 öğrenci kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratuvarında Windows ve Linux işletim sistemleri üzerinde kurulu farklı istatistiksel ve mühendislik analiz araçları, veri madenciliği, matematiksel modelleme ve optimizasyon, veritabanı yönetim sistemleri ve yazılım geliştirme ortamları gibi yazılım uygulamaları, araştırma ve ders amaçlı olarak bütün öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Bu yüksek lisans programından mezun olanlar karmaşık ve büyük hacimli verileri çözümleyerek ve değerlendirerek yeni bilgiler üretebilecektir.

Bilgisayar Bilimleri Doktora Programı, Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2019-2020 öğretim yılında %100 İngilizce eğitime başlamıştır.